Zaprtje podjetja je postopek, ko se iz registra izbriše d.0.0.  Zato lahko tem postopek rečemo tudi brisanje podjetja. Kako zapreti podjetje je vprašanje, ki se pojavlja pri večini podjetnikov, ki želijo prekiniti svoje slabo poslovanje.

Kot večina stvari v svetu podjetništva, tudi ta ima nekaj pogojev. Zaprtje podjetja zahteva kar nekaj dela, ki ga mora opraviti notar namesto vas. Torej, postopek je veliko bolj kompliciran, kot izpolnjevanje obrazcev na internetu, ki ga lahko opravite iz naslonjača v samo nekaj klikih. Postopek je pa še nekoliko bolj zapleten, če ste solastnik d.o.o. V tem primeru za uspešno zaprtje podjetja se mora strinjati tri četrtine solastnikov. Vsak posebej mora pri notarju podpisati, da se strinja s tem, da se podjetje izbriše. Šele takrat notar pripravi dokument na podlagi katerega se d.o.o. izbriše iz sodnega registra.

zaprtje podjetja

Seveda soglasnost solastnikov ni edini pogoj potreben za zaprtje podjetja. Isto velja za podjetja z enima samim družbenikom. Najpomembnejši pogoj za zaprtje so poravnani dolgovi podjetja. To pomeni, da v kolikor želite zaprti podjetje morate izplačati vse zaposlene, poravnati vse davke in poravnati vse obveznosti do strank in dobaviteljev. Šele takrat lahko zaprete podjetje po naravni poti. V nasprotnem primeru se prične stečajni postopek.

Zaprtje podjetja terja tudi svoj davek in ta se nanaša na stroške notarja. Ti stroški so neizogibni, razen kadar nekdo drug kupi vaše podjetje. Zato je zelo pomembno, da vaše podjetje ima pozitivno bilanco in poravnane vse dolgove, saj boste tako najlažje prodali podjetje.

Danes je nakup starih podjetij zelo priljubljen, zlasti, kadar želite prevzeti že dobro stoječe podjetje. To pomeni, da zaprtje podjetja ni bila posledica neporavnanih obveznosti do države. Lahko se dogovorite za nakup podjetja kot pravne osebe ali pa za celotno podjetje vključno z osnovnimi sredstvi, dobavitelji, strankami itd. Če pa želite ob otvoritvi podjetja pridobiti pomoč od države prek različnih razpisov, pozanimajte se o pogojih razpisa in na podlagi teh poiščite staro podjetje, ki se ga izplača kupiti. Zato se za zaprtje podjetja odločite pravočasno. Tako se ne boste samo izognili dodatnim stroškom, ampak boste tudi zaslužili nekaj denarja s prodajo.